Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
25 - 30 August 2019, Odesa, Ukraine

Committees

Information will be updated as soon as available

Co-chairs

 • Prof. Valeriy Pogorelov
 • Prof. Leonid Yatsenko

International scientific committee

 • Prof. Henryk Ratajczak - Honorary President

 • Prof. Lev Babkov
 • Prof. Vytautas Balevicius
 • Dr. Mykhailo Bondar
 • Prof. Leonid Bulavin
 • Prof. George Chikvaidze
 • Dr. Nadia Davydova
 • Prof. Igor Dmitruk
 • Prof. Nikolas Dmitruk
 • Prof. Dana Dorohoi
 • Prof. Galyna Dovbeshko
 • Prof. Vladimir Hizhnyakov
 • Prof. Abduvahid Jumabaev
 • Dr. Antonina Naumenko
 • Prof. Anatoliy Negriyko
 • Dr. George Pitsevich
 • Prof. Mikhail Strzhemechny
 • Prof. Valeriy Yashchuk

Co-chairs of Local committee

 • Dr. Iryna Doroshenko
 • Dr. Tetiana Gavrilko

ISSSMC Secretary

 • Dr. Natalia Berezovska

Local committee

 • Dr. Yelyzaveta Chernolevska
 • Dr. Vladyslav Kravchenko
 • Dr. Yurii Kurioz
 • Dr. Vira Nesprava
 • Dr. Violetta Reznichenko
 • Dr. Valentyna Shymanovska
 • Yevhenii Vaskivskyi
 • Antonina Vasylieva
 • and other...

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

The Ukrainian Physical Society

Junior Academy of Sciences of Ukraine
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska