Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Committees

Information will be updated as soon as available

Co-chairs

 • Prof. Valeriy Pogorelov
 • Prof. Leonid Yatsenko

International scientific committee

 • Prof. Henryk Ratajczak - Honorary President

 • Prof. Lev Babkov
 • Prof. Vytautas Balevicius
 • Dr. Mykhailo Bondar
 • Prof. Leonid Bulavin
 • Prof. George Chikvaidze
 • Dr. Nadia Davydova
 • Prof. Igor Dmitruk
 • Prof. Nikolas Dmitruk
 • Prof. Dana Dorohoi
 • Prof. Galyna Dovbeshko
 • Prof. Vladimir Hizhnyakov
 • Prof. Abduvahid Jumabaev
 • Dr. Antonina Naumenko
 • Prof. Anatoliy Negriyko
 • Dr. George Pitsevich
 • Prof. Mikhail Strzhemechny
 • Prof. Valeriy Yashchuk

Co-chairs of Local committee

 • Dr. Iryna Doroshenko
 • Dr. Tetiana Gavrilko

ISSSMC Secretary

 • Dr. Natalia Berezovska

Local committee

 • Dr. Yelyzaveta Chernolevska
 • Dr. Vladyslav Kravchenko
 • Dr. Yurii Kurioz
 • Dr. Vira Nesprava
 • Dr. Violetta Reznichenko
 • Dr. Valentyna Shymanovska
 • Yevhenii Vaskivskyi
 • Antonina Vasylieva
 • and other...

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska