Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
25 - 30 August 2019, Odesa, Ukraine

Committees XXI

Honorary chair

 • Mykhailo Brodyn (Institute of Physics of NAS of Ukraine)

Honorary chair

 • Stanislav Dovhy (Institute of Telecommunications and Global Information Space of NAS of Ukraine, Minor Academy of Sciences of Ukraine)

Co-chairs

 • Director of Institute of Physics NASU, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, Prof. Leonid Yatsenko
 • Pro-rector on scientific work of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Prof. Serhii Vyzhva
 • Director of National center "Minor Academy of Science of Ukraine", Oleh Lysovyi

Chair of International Program committee

 • Prof. Valeriy Pogorelov

Chairs of Local committee

 • Iryna Doroshenko
 • Tetiana Gavrilko

Secretary of XXI ISSSMC

 • Natalia Berezovska

International Program committee

 • L. Bulavin
 • L. Babkov
 • V. Balevicius
 • M. Bondar
 • I. Dmitruk
 • N. Dmitruk
 • D. Dorohoi
 • V. Gorelik
 • A. Jumabaev
 • M. Lebovka
 • M. Makarets
 • M. Malomuzh
 • V. Mikhailenko
 • V. Moiseyenko
 • A. Naumenko
 • A. Negriyko
 • S. Nedilko
 • N. Nizomov
 • Sh. Otazhonov
 • G. Pitsevich
 • L. Poperenko
 • H. Ratajczak
 • O. Shishkin
 • O. Slobodyanyuk
 • M. Strzhemechny
 • F. Tukhvatullin
 • V. Yashchuk
 • S. Yezhov
 • O. Zhikol

Local committee

 • T. Bezrodna
 • Ye. Chernolevska
 • N. Davydova
 • O. Doroshenko
 • G. Dovbeshko
 • S. Golik
 • V. Kravchenko
 • Yu. Kurioz
 • V. Melnyk
 • Yu. Myagchenko
 • V. Nesprava
 • V. Reznichenko
 • V. Scherbatskiy
 • V. Shymanovska
 • I. Vaskivskyi
 • Ye. Vaskivskyi

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

The Ukrainian Physical Society

Junior Academy of Sciences of Ukraine
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska