Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
25 - 30 August 2019, Odesa, Ukraine

Committees XX

Honorary chair

 • Prof. V.Grygoruk, Pro-Rector on Scientific work of Kyiv National Taras Shevchenko University

Honorary chair

 • M.S. Brodyn, Member of the National Academy of Science of Ukraine, Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Co-chairs

 • Prof. V. Pogorelov
 • Prof. L. Yatsenko

Secretary of XX ISSSMC

 • PhD I. Doroshenko

International Program committee

 • L. Bulavin
 • L. Babkov
 • V. Balevicius
 • J. Blazejovski
 • I. Blonsky
 • S. Boureiko
 • S. Bratos
 • I. Dmitruk
 • N. Dmitruk
 • D. Dorohoi
 • V. Gorelik
 • D. Hovorun
 • L. Kimtis
 • O. Koll
 • P. Korotkov
 • M. Lebovka
 • J. Leszczynski
 • O. Lizengevych
 • M. Makarets
 • M. Malomuzh
 • V. Mikhailenko
 • V. Moiseyenko
 • A. Naumenko
 • A. Negriyko
 • S. Nedilko
 • N. Nizomov
 • Sh. Otazhonov
 • H. Ratajczak
 • O. Shishkin
 • O. Slobodyanyuk
 • L. Sobczyk
 • M. Strzhemechny
 • F. Tukhvatullin
 • S. Turell
 • P. Uvdal
 • V. Yashchuk
 • S. Yezhov
 • O. Zhikol
 • A. Zhumabaev

Local committee

 • N. Berezovska
 • T. Bezrodna
 • M. Bondar
 • Ye. Chernolevska
 • N. Davydova
 • O. Doroshenko
 • G. Dovbeshko
 • S. Garasevich
 • T. Gavrilko
 • S. Golik
 • P. Golub
 • O. Ievglevskiy
 • E. Klishevich
 • V. Kravchenko
 • Yu. Kurioz
 • V. Melnyk
 • Y. Myagchenko
 • A. Naumenko
 • V. Nesprava
 • V. Reznichenko
 • V. Scherbatskiy
 • V. Shymanovska
 • I. Vaskivskyi
 • Yu. Zhovtobrjukh

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

The Ukrainian Physical Society

Junior Academy of Sciences of Ukraine
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska