Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
22 - 25 September 2024, Wojanow Palace, Poland

Committees XX

Honorary chair

 • Prof. V.Grygoruk, Pro-Rector on Scientific work of Kyiv National Taras Shevchenko University

Honorary chair

 • M.S. Brodyn, Member of the National Academy of Science of Ukraine, Institute of Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine

Co-chairs

 • Prof. V. Pogorelov
 • Prof. L. Yatsenko

Secretary of XX ISSSMC

 • PhD I. Doroshenko

International Program committee

 • L. Bulavin
 • L. Babkov
 • V. Balevicius
 • J. Blazejovski
 • I. Blonsky
 • S. Boureiko
 • S. Bratos
 • I. Dmitruk
 • N. Dmitruk
 • D. Dorohoi
 • V. Gorelik
 • D. Hovorun
 • L. Kimtis
 • O. Koll
 • P. Korotkov
 • M. Lebovka
 • J. Leszczynski
 • O. Lizengevych
 • M. Makarets
 • M. Malomuzh
 • V. Mikhailenko
 • V. Moiseyenko
 • A. Naumenko
 • A. Negriyko
 • S. Nedilko
 • N. Nizomov
 • Sh. Otazhonov
 • H. Ratajczak
 • O. Shishkin
 • O. Slobodyanyuk
 • L. Sobczyk
 • M. Strzhemechny
 • F. Tukhvatullin
 • S. Turell
 • P. Uvdal
 • V. Yashchuk
 • S. Yezhov
 • O. Zhikol
 • A. Zhumabaev

Local committee

 • N. Berezovska
 • T. Bezrodna
 • M. Bondar
 • Ye. Chernolevska
 • N. Davydova
 • O. Doroshenko
 • G. Dovbeshko
 • S. Garasevich
 • T. Gavrilko
 • S. Golik
 • P. Golub
 • O. Ievglevskiy
 • E. Klishevich
 • V. Kravchenko
 • Yu. Kurioz
 • V. Melnyk
 • Y. Myagchenko
 • A. Naumenko
 • V. Nesprava
 • V. Reznichenko
 • V. Scherbatskiy
 • V. Shymanovska
 • I. Vaskivskyi
 • Yu. Zhovtobrjukh

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska