Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
21 - 24 September 2021, Kyiv, Ukraine

Committees

COMMITTEES

  • Henryk Ratajczak (Polish Academy of Sciences, Wroclaw) - Honorary President

 • L. Yatsenko (Institute of Physics, NAS of Ukraine, Kyiv) - President
 • V. Pogorelov (Taras Shevchenko National University of Kyiv) - Vice President
 • M. Bondar (Institute of Physics, NAS of Ukraine, Kyiv) - Vice President

INTERNATIONAL ADVISORY COMMITTEE

 • V. Balevicius (Lithuania)
 • K.D. Belfield (USA)
 • J. Baran (Poland)
 • L. Bulavin (Ukraine)
 • N. Davydova (Ukraine)
 • I. Dmitruk (Ukraine)
 • D. Dorohoi (Romania)
 • G. Dovbeshko (Ukraine)
 • M. Drozd (Poland)
 • A. Jumabaev (Uzbekistan)
 • A. Kadashchuk (Ukraine)
 • R. Karpich (Lithuania)
 • A. Naumenko (Ukraine)
 • G. Pitsevich (Belarus)
 • L. Valkunas (Lithuania)
 • V. Yashchuk (Ukraine)

SCIENTIFIC COMMITTEE

 • Iryna Doroshenko - Cochair
 • Tamara Bezrodna - Cochair
 • Natalia Berezovska - Secretary

A. Dmytruk, T. Gavrilko, Yu. Kurioz, T. Mykytyuk, A. Naumenko,
A. Negriyko, V. Reznichenko, V. Shymanovska, A. Verbitsky

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

 • V. Nesprava - Cochair
 • O. Kerita - Cochair

O. Doroshenko, I. Gnatyuk, V. Kravchenko, G. Klishevych, M. Onuk

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUTaylor & Francis Group

The Ukrainian Physical Society
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska