Galyna Puchkovska International School-Seminar
Spectroscopy of Molecules and Crystals
25 - 30 August 2019, Odesa, Ukraine

Committees XXIV

HONORARY PRESIDENT

 • Henryk Ratajczak (Polish Academy of Sciences, Wroclaw)

ORGANIZING COMMITTEE CO-CHAIRS

 • L. Yatsenko (Institute of Physics, NAS of Ukraine)
 • V. Pogorelov (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

SECRETARY of XXIV ISSSMC

 • Natalia Berezovska

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE

 • O. Adiguzel (Turkey)
 • V. Balevicius (Lithuania)
 • M. Bondar (Ukraine)
 • L. Bulavin (Ukraine)
 • G. Chikvaidze (Latvia)
 • N. Davydova (Ukraine)
 • I. Dmitruk (Ukraine)
 • D. Dorohoi (Romania)
 • G. Dovbeshko (Ukraine)
 • M. Drozd (Poland)
 • A. Jumabaev (Uzbekistan)
 • A. Naumenko (Ukraine)
 • A. Negriyko (Ukraine)
 • G. Pitsevich (Belarus)
 • H. Sobczuk (Poland)
 • M. Strzhemechny (Ukraine)
 • V. Yashchuk (Ukraine)

LOCAL ORGANIZING COMMITTEE

CO-CHAIRS

 • Iryna Doroshenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)
 • Tamara Bezrodna (Institute of Physics, NAS of Ukraine)
 • Yaroslav Lepikh (I.I.Mechnikov Odesa National University)

Tetiana Gavrilko, Ivan Gnatiuk, Volodymyr Gotsulsky, Olena Doroshenko,
Vladyslav Kravchenko, Yuriy Kurioz, Taras Mykytyuk, Vira Nesprava,
Violeta Reznichenko, Valentyna Shymanovska, Antonina Vasylieva

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Institute of Physics of NASUOdesa I. I. Mechnikov National University

The Ukrainian Physical Society

Junior Academy of Sciences of Ukraine
Designed by Yevhenii Vaskivskyi & Yelyzaveta Chernolevska